Accessibility

Accessibility

Privacy Statement

PepsiCo Nederland B.V. (hierna te noemen “7UP”) respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. U moet zich echter realiseren dat volledige beveiliging van gegevens op het Internet niet gegarandeerd kan worden. Hierna wordt beschreven hoe gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

1. Online communicatie

7Up maakt gebruik van betrouwbare datanetwerken die zijn beveiligd met firewall- en passwordbeveiliging die binnen de branche gebruikelijk zijn. Desondanks kunnen berichten die u stuurt aan 7UP middels de site, worden onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. 7UP adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie via de site aan 7UP te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan 7UP via de site te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

2. Persoonlijke informatie

Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de van toepassing zijnde privacywetgeving (de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2000 in Nederland). Op basis van deze wetgeving kunt u inzage krijgen in de informatie die 7UP over u heeft en zo nodig correcties aan laten brengen.

7UP verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een profiel op deze website, of het verzenden van een e-mail, geeft u 7UP toestemming uw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische en direct marketing doeleinden. Indien u geen prijs stelt op direct marketing informatie, kunt u dat laten weten door 7UP te bellen op nummer 0900 – 8786662.

3. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie

In sommige gevallen zal 7UP gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen 7UP de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

4. Cookies

Bij gebruik van websites van 7UP kan informatie over uw gebruik van deze websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

5. Wijzigingen

7UP behoudt het recht deze privacy statement op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van deze gewijzigde privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.